บอกลึกความรู้เรื่องใยมะพร้าวสำหรับทำที่นอน และประโยชน์ลักษณะของการเลือกใช้งาน

ใยมะพร้าว

ด้วยเส้นใยที่มีลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ เป็นเส้นใยที่หยุ่นเหนียว แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจึงสามารถทำลายได้ง่าย ดังนั้นใยมะพร้าวจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่

มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาล์ม ซึ่งเส้นใยแข็งที่ได้มาจากกาบมะพร้าว จะเรียกว่า ใยมะพร้าว

เกร็ดความรู้มะพร้าวในประเทศไทย

มะพร้าวในประเทศไทย
มะพร้าว เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยรู้จักใช้เนื้อมะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจำวัน
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เคยสำรวจพบว่า ประชากรไทย 1 คน จะบริโภคเนื้อมะพร้าวประมาณปีละ 8,273.2 กรัม หรือประมาณ 18 ผล/คน/ปี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ 55 ล้านคน จะใช้ผลมะพร้าวประมาณ 990 ล้านผล หรือประมาณ 65% ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 35% ของผลผลิตทั้งหมด หรือ 489 ล้านผล ใช้ในรูปของอุตสาหกรรมหรือส่งออกต่อไป
อุตสาหกรรมมะพร้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้งอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวขูดแห้ง อุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว
2. ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมและอุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะชำ อุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว อุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว
ผลผลิตมะพร้าวแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 2,700 ล้านบาท คิดแล้วมูลค่ามหาศาล ซึ่งเราไม่ควรที่จะละเลยและ ควรเร่งหาทางในการส่งเสริมและพัฒนามะพร้าวอีกต่อไป
มะพร้าวสามารถขึ้นได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ขึ้นได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อยคือ (pH ระหว่าง 6-7 ) ลักษณะดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี มีฝนตกกระจายสม่ำเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุ่น หรือค่อนข้างร้อน และมีแสงแดดมาก
ภาคที่มีการปลูกมะพร้าวมากและปลูกเป็นอาชีพ คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
พื้นที่ปลูก
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง
ภาคกลาง ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร
ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา
อ้างอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สารบัญเนื้อหา

 1. ความเป็นมาของที่นอนใยมะพร้าว
 2. ใยมะพร้าว สำหรับทำที่นอน (Coconut Fiber)
 3. กรรมวิธีการผลิตที่นอนใยมะพร้าว
 4. คุณสมบัติหลักของที่นอนใยมะพร้าว
 5. 11 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใยมะพร้าวมาประกอบได้มากกว่าที่คุณคิด
 6. สรุป

1.ความเป็นมาของที่นอนใยมะพร้าว

การนำใยมะพร้าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย แต่กว่า 90% ของอุตสาหกรรมใยมะพร้าวในประเทศไทย คือการนำใยมะพร้าวมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในสินค้าประเภทที่นอนเพื่อสุขภาพ เช่นเตียงนอนของโรงพยาบาล และที่นอนโครงการเฉพาะที่ต้องการใช้ใยมะพร้าวเป็นวัสดุในการสั่งทำที่นอน สำหรับคนที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง เป็นต้น

การพัฒนาของที่นอนใยมะพร้าวเริ่มขึ้นในประเทศไทยกว่า 30 ปีมาแล้ว ได้ทำการพัฒนาที่นอนใยมะพร้าวเพื่อสุขภาพ ตามหลักสรีระศาสตร์ เส้นใยมะพร้าวที่มาจากผลมะพร้าวอ่อนจะมีสีเหลืองทอง และเส้นใยที่มาจากผลมะพร้าวแก่จะมีสีน้ำตาลไหม้ เราสามารถแบ่งคุณภาพของใยมะพร้าวออกเป็น 2 ระดับคือ

 • ใยมะพร้าวคุณภาพสูง มีลักษณะเป็นเส้นใยเรียบเสมอ ความยาวเส้นใยประมาณ 2-10 ซ.ม. เส้นใยชนิดนี้มีชื่อในภาษาอังกฤษคือ Mattress Fiber แปลว่า เส้นใยสำหรับทำที่นอน
 • ใยมะพร้าวมคุณภาพต่ำ มีลักษณะเป็นปุ่มปมขรุขระ มีเศษกาบใยปะปนอยู่บ้าง ความยาวเส้นใยไม่แน่นอน เส้นใยคุณภาพต่ำนี้ มีชื่อในภาษาอังกฤษคือ Bristle Fiber แปลว่า เส้นใยที่ขรุขระ

2.ใยมะพร้าว สำหรับทำที่นอน (Coconut Fiber)

ใยมะพร้าว (Coconut Fiber) สำหรับทำที่นอน คือ ส่วนที่เป็นเส้นใย (Fiber) ในเปลือกมะพร้าว ได้หลังจากแยกขุยมะพร้าวออกไป คงเหลือแต่เส้นใยแล้วนำไปไล่ความชื้นออก นำมาทอเป็นแผ่นโดยเครื่องจักรพร้อมอบความร้อนฆ่าเชื้อครับพี่น้อง แผ่นเส้นใยที่ทำ มีความหนาหลากหลายตั้งแต่หนา 0.5 นิ้ว สำหรับเสริมบนที่นอนสปริงจนถึงความหนา 6 นิ้ว สำหรับทำที่นอนใยมะพร้าวที่ไม่ยุบตัว ไม่เป็นแอ่ง เป็นบ่อเวลานอนครับ ไม่ปวดหลัง

สาเหตุที่นอนที่นอนแล้วปวดหลังมีข้อเดียวคือ ที่นอนยุบตัวทำให้โครงกระดูกหลังโค้งงอเวลานอนเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ปวดหลังครับ ใยมะพร้าว เทคโนโลยีอันนี้ของเราสุดยอดครับท่าน เมื่อนำใยมะพร้าวที่ผ่านการถักทอแล้วมาทำที่นอน จะได้ที่นอนที่มีคุณลักษณะ

 • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นเส้นใยที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเพราะใช้กาวยางพาราช่วยประสานเมื่อหมดอายุการใช้งานก็ย่อยสลายได้ กลับคืนสู่ธรรมชาติ ตรงกับจริตของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยครับ
 • ได้ที่นอนที่มีความหนาแน่นสูง ไม่ยุบ ไม่จม ไม่ร้อน แต่ต้องใช้ใยมะพร้าวทั้งก้อนแล้วเสริมด้านบน-ล่าง ด้วยยางพารา ฟองน้ำ ฟองน้ำอัด

3.กรรมวิธีการผลิตที่นอนใยมะพร้าว

ผลิตที่นอนใยมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ผลิตใยมะพร้าวเพื่อนำมาใช้ผลิตที่นอนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กระบวนการคือ ห่อเส้นใยจะถูกนำไปเข้าเครื่องบด เข้าเครื่องเจาะรู พ่นด้วยสเปรย์ลาเท็กซ์ เมื่อแข็งตัวก็ตัดตามขวาง กดอัดด้วยพลังน้ำ เข้าตู้อบ และตัดขนาดตามที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์แผ่นใยมะพร้าวของเราผลิตขึ้นจากเส้นใยมะพร้าวผสมกับยางพาราธรรมชาติจึงมีความแข็งแรง ยืดหยุ่นทนทานต่อ แรงฉีก กดทับ และสามารถระบายอากาศและน้ำได้ดีเหมาะสมต่อการนำมาทำเป็นชั้นวัสดุในการทำที่นอน ไม่ว่าจะใช้เป็นแผ่น รองสปริงสามารถกระจายน้ำหนักที่ทับลงมาบนลูกสปริงได้ดี ทำให้โครงสปริงมีอายุยาวนานขึ้น หรือใช้เป็นวัสดุหลักในที่นอนที่ไม่ใช้สปริง โดยที่นอนใยมะพร้าวอาจมีความแข็งมากกว่า

ที่นอนประเภทอื่น แต่ก็ยังเหมาะสมกับการนอนและที่สำคัญคือไม่ยุบตัวง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถระบายอากาศได้ดี โรงงานและกิจการที่สนใจใช้แผ่นใยมะพร้าวไม่ว่าจะนำไปใช้กับที่นอน หรืองานทางด้านเกษตรกรรม สามารถติดต่อได้กับทางบริษัทฯได้เลย บริษัทฯ ยินดีที่จะทำตามความต้องการของลูกค้าโดยแผ่นใยมะพร้าวสามารถทำได้ตั้งแต่ความหนาประมาณ 3 นิ้วไปจนถึง 5 นิ้ว สามารถทำน้ำหนักตามที่ต้องการได้

4.คุณสมบัติหลักของที่นอนใยมะพร้าว

สามารถรักษา และบรรเทาอาการปวดหลังคือ ที่นอนที่ผลิตด้วยใยมะพร้าวล้วนจะมีความหนาแน่นสูง จึงไม่จมลงตามน้ำหนักตัว แต่ยังคงความนุ่มนวล และสอดรับกับสรีระของผู้นอนได้เป็นอย่างดี แม้จะผ่านการใช้งานที่ยาวนานที่นอนใยมะพร้าวก็ยังคงรูป ไม่ยุบตัว เหมือนกับที่นอนประเภทอื่น

และเนื่องจากที่นอนใยมะพร้าว มีโครงสร้างของเส้นใยธรรมชาติที่สานกันอยู่อย่างหนาแน่นและไม่เป็นระเบียบ จึงทำให้เกิดช่องว่างขนาดเล็กระหว่างเส้นใยจำนวนมหาศาล ช่องว่างเล็ก ๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้ที่นอนใยมะพร้าวมีคุณสมบัติในการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศสูง ทำให้สามารถระบายความร้อนในสภาพอากาศร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ที่นอนใยมะพร้าวจึงเป็นที่นอน ที่เหมาะสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนเช่นประเทศไทย

5. 11 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใยมะพร้าวมาประกอบได้มากกว่าที่คุณคิด

 1. ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการใช้เป็นฐานรองเพื่อการยึดเกาะของต้นกล้า และต้นกล้วยไม้ หรือใช้แทนหญ้าและฟางคลุมพื้นดินรอบ ๆ ต้นไม้ เพื่อรักษาความชื้น
 2. ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในสินค้าประเภทที่นอนเพื่อสุขภาพ และเตียงนอนของโรงพยาบาล เนื่องจากมีคุณสบบัติของการหมุนเวียนอากาศสูง
 3. เศษที่เหลือจากการผลิตใยมะพร้าวเรียกว่า “ขุยมะพร้าว” มีลักษณะเป็น เศษใยมะพร้าวเส้นสั้น ๆ เศษขุยและเศษผงจากกาบมะพร้าว ซึ่งขุยมะพร้าวนี้สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยแล้ว และเชื้อเพลิงชีวมวลได้ เป็นอย่างดี
 4. ใช้ผลิตเป็นวัสดุป้องกันการกระเทือน เหมาะสำหรับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เช่นเป็นวัสดุภายในที่นั่งโดยสารบนเครื่องบินโดยสาร และเบาะนั่งในรถยนต์ชั้นหนึ่ง
 5. ใช้เป็นฉนวนในการดูดซับเสียงสำหรับห้องบันทึกเสียงและระบบเสียงในลำโพง ผลิตเป็นวัสดุป้องกันการกระเทือน
 6. ในต่างประเทศ ม้วนใยมะพร้าวสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง หรือเป็นเขื่อนป้องกันการซัดของคลื่นริมแม่น้ำ
 7. แปรรูปเป็นเชือกเกลียวที่มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเชือกปอ
 8. ผลิตแปรง ไม้กวาด และพรมเก็บดักฝุ่นภายนอกอาคาร ซึ่งพรมใยมะพร้าวจะมีอายุการใช้งานยาวนาน
 9. ผลิตเป็นส่วนประกอบของอิฐมวลเบาได้
 10. แปรรูปแล้วใช้ปกคลุมที่โล่งและแท่นทีออฟ ต่าง ๆ ของสนามกอล์ฟเพื่อเก็บกักความชื้น และรักษาพื้นหญ้าให้เขียวชอุ่ม
 11. ใช้ผลิตเป็นแผ่นกรองหยาบ เช่น ฝุ่นเหนียว ฟิงโคท สีฝุ่น เรซิน กาว ยางมะตอย ฯลฯ

สรุป

นับว่ามะพร้าวเป็นไม้ผลที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับชาวสวนและทุกคนที่นำวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ นา ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกสัดส่วน ขอเพียงแค่เรามุ่งมานะ อดทน พยายาม เรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่า ก็ทำให้มีเงินใช้และมีเป้าหมายชีวิตที่ดีขึ้นมากอย่างแน่นอน 100 %

ถ้าใครอยากรู้เรื่องสุขภาพกับการนอนของเราเอง อย่าลืม มาดูคุณประโยชน์จากการนอน อีกหนึ่งความรู้ที่นำมาฝากกันนะคะ

อ่านแล้วชอบบทความ Ucomfort ก็ขอฝากกด LIKE เพจด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดบทความดี ๆและสินค้าใหม่ ๆ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด จากเรา ไว้เจอกันบทความหน้านะครับ

กลับสู่สารบัญ

 

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

หมวดหมู่สินค้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น