นโยบาย ยูคอมฟอร์ท

นโยบายทางธุรกิจ

เงื่อนไขการเปลี่ยน-การเครมสินค้า

 1. ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบสินค้าด้วยตัวเองว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ หรือถ้าให้ผู้อื่นรับสินค้าแทนต้องตรวจสอบสินค้าภายในทันที ขณะที่ตรวจสอบอยู่หากพบว่าสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย เช่น ขาด เปียก เปื้อนถลอก ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ เป็นต้น) ผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าแทนสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ทันที โดยแจ้งพนักงานขนส่งและบริษัทฯ (ผ่านทางช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ)
 2. ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
 3. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ช่องทางใน https://Ucomfortthai.com  หมายเลขโทรศัพท์ 093-429-4665 หรือสะดวกช่องทาง Facebook ลิงค์เพจ m.me/Ucomfortthai และลิงค์ช่องทางไลน์แอด  LINEOfficiaAccount https://line.me/R/ti/p/%40jzz3706h ก่อนทุกครั้ง
 4. ทาง ยูคอมฟอร์ท จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยนและคืนไปยังลูกค้า พร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 5. ไม่รับเปลี่ยนและคืน กรณีสินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:
 2. เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้าและคืนเงิน ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า
 3. ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
 4. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 3 -7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคื
 5. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

ช่องทางการการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย Call Center และ แอดมินประจำช่องทางการขายที่ลุกค้าสั่งสินค้ากับเรา https://Ucomfortthai.com หมายเลขโทรศัพท์ 093-429-4665 หรือสะดวกช่องทาง Facebook ลิงค์เพจ m.me/Ucomfortthai และลิงค์ช่องทางไลน์แอด LINEOfficiaAccount https://line.me/R/ti/p/%40jzz3706h เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีปัญหาจาก Ucomfortthai แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ร้านได้ หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางร้านค้า

การยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ 093-429-4665 และ LINE Official Account ที่ไอดี : @ucomfort เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 1-3 วัน (ดูด้านล่าง)

การสั่งซื้อซ้ำ
ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน

การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล
เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อโดยฉ้อฉล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและขาย ทางเราจึงอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความจริงแท้ของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นไม่เสร็จสิ้นภายใน 1 วันหลังจากที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติตามวิจารณญาณของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

การคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย
ท่านสามารถคืนสินค้าให้ทางเราได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหาย โดยต้องยื่นคำขอภายใน 1-3 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายแก่ทางเรา โดยในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

 1. สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายเป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา (www.ucomfortthai.com)
 2. ต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ โดยทางเราต้องได้รับเรื่องภายใน 1-3 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 3. ต้องส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ
 4. สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)
 5. ต้องส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
 6. ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหายจริง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 6 ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะจัดเตรียมบริษัทขนส่ง [ภายนอก] ให้เดินทางไปรับสินค้านั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำสินค้าส่งคืนแก่ทางเรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 6 ที่ระบุในข้างต้น

การส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง
หากสินค้าได้รับการจัดส่งไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 1 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าแก่ทางเรา โดยท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ :

 1. สินค้าที่จัดส่งไม่ใช่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 2. ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องในสภาพยังไม่เปิดและไม่ผ่านการใช้งาน โดยที่บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน
 3. ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องมายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
 4. ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 4 ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากทางเราตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะจัดเตรียมบริษัทขนส่ง [ภายนอก] ให้เดินทางไปรับสินค้านั้น ๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำสินค้าส่งคืนแก่เรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 4 ที่ระบุในข้างต้น

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
สิทธิ์ในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 1. ท่านต้องดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมที่สุด และส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใด ๆ
 2. ท่านตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่ท่านเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน
 3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภายใด ๆ ที่เกิดกับสินค้าในระหว่างที่บริษัทขนส่งภายนอกเดินทางไปรับสินค้าหรือในระหว่างที่สินค้ากำลังเดินทาง
 4. ไม่รับคืนสินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์ สินค้าที่เน่าเสียได้ หรือสินค้าที่ได้รับผลกระทบด้านสุขอนามัยแล้ว
 5. เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสินค้าส่งคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
 6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดส่ง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกิดขึ้น

สารบัญเงื่อนไขในการจัดส่ง

 1. นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
 2. นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

1. นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ สิ้นค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 3 ถึง 5 วันทำการ สินค้าชิ้นใหญ่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป 3 ถึง 7 วันทำการ และถ้าเกินเวลาการจัดส่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นทันที่ บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์ )
เวลา8.00-12.00 และ13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
บริษัทฯจัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางหน้า Web และบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก) และวันอาทิตย์
สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 3 วัน
– รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.
– รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง

บริษัทฯมีบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป
หากสินค้าราคาไม่ถึง 500 บาท บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางหรือเหมา 600 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จรับเงิน สำหรับกรณีนี้ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งกับลูกค้าอีกที
เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้า
ในวันที่จะส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทฯจะโทรแจ้งลูกค้าอีกที เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ
– หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที

ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 600 บาท
– ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
– บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ช่องทางที่ 1 : จัดส่งสินค้าภายใน3วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ
ช่องทางที่ 2 : ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ
*ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ได้ในหน้า “ติดต่อเรา” 

 

2. นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ สิ้นค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 3 ถึง 5 วันทำการ สินค้าชิ้นใหญ่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป 7 ถึง 14  วันทำการ และถ้าเกินเวลาการจัดส่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นทันที่ บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์ )
เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทฯรับจัดส่งเฉพาะสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิและไม่ต้องแช่เย็นเท่านั้น
ทางบริษัทฯไม่มีการส่งพนักงานจัดส่งของบริษัทไปนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ แต่จะใช้บริการจัดส่งของ Kerry Express , BEST Express , Flash Express , NIM Express ซึ่งจะรับผิดชอบและดำเนินการจัดส่งโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เพื่อส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด
บริษัทฯรับจัดส่งผ่าน Kerry Express , BEST Express , Flash Express , NIM Express ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษหรือกรณีอื่นๆซึ่งบริษัทฯจะแจ้งกับลูกค้าทางเว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์
หลังลูกค้าสั่งของ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่าไร แต่โดยปกติหากสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก.ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 100-500 บาท อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเพราะราคาขนส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ำหนักสินค้า ที่อยู่ของลูกค้าและนโยบายของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้
สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทฯไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ เนื่องจากพนักงานจัดส่งของบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับทางบริษัทขนส่งนั้นๆแทน เพื่อติดตามการจัดส่งสินค้า
สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป
– รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.
– รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง
ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯตามจำนวนค่าบริการขนส่ง
– ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
– บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
ช่องทางการจัดส่งสินค้า

จัดส่งทาง Kerry Express , BEST Express , Flash Express , NIM Express บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้
เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
กรณี Kerry Express , BEST Express , Flash Express , NIM Express จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆเองเพื่อติดตามสินค้า
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1 เว็บไซต์ https://Ucomfortthai.com เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท ที่นอนยูคอมฟอร์ท จำกัด “ยูคอมฟอร์ท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เราให้คำมั่นว่าจะเคารพ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัททั้งหมด ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านแสดงข้อมูลให้แก่เรา โปรดอ่านนโยบาย ข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.2 ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณ ได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มหากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

1.3 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

1.4 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าว ข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

1.5 นโยบายนี้ใช้สำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ใช้บริการของเรา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

2. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามกฎหมายขั้นพื้นฐานโดยขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะตามที่เราเก็บรวบรวม เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ข้อมูลที่ท่านแสดงและส่งมอบให้กับเรา
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการของบุคคลภายนอก

2.1 โดยเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจาก

 • บริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกับท่าน เช่น กรณีการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่แสดงไว้
 • เพื่อใช้ในการบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า
 • ตามวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน (ใบเสร็จ)
 • บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มิได้ละเมิดสิทธิของท่านแต่อย่างใด
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ จึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบโดยบ่อยครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใด ข้อเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ลงในเว็บไซต์ของเรา

3. ข้อมูลของท่านที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและบันทึกไว้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เพศ
 • หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
 • อีเมล์
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address)
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย

3.1 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านต้องหมั่นทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เรามีสิทธิที่จะร้องขอเอกสารยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของเรา

3.2 เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมี่อท่านสมัครใจที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราหรือท่านได้ถอนความยินยอมของท่านในการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลัง เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มต่อไปได้

3.2 ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้เราให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

3.3 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอม หนังสืออนุญาต และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา และให้เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4 หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมใดของท่าน หรือเชื่อมต่อบัญชีของท่านกับบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน หรือใช้ฟีเจอร์อื่นของเครือข่ายสังคม เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าวและเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม
4.2 โปรดทราบว่าหากท่านถอนความยินยอมของท่านที่จะให้เราใช้ เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ท่านต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่เรามีกับท่านได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราไม่ได้ดำเนินการให้บริการท่านหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน โดยเราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของเราโดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว

5. การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
5.1 ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มต่อไปได้และให้เราสามารถให้บริการได้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่กับเราไม่แม่นยำ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
5.2 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์ม

6. การร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์มหากคุณไม่มีบัญชีกับเรา เราจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.2 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยเราภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามคำขอของท่าน เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน

6.3 เราจะตอบคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร หากเราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่ท่านมีคำขอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ท่านหรือไม่สามารถทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ โดยทั่วไปแล้วเราจะแจ้งว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ว่าเรามิได้ถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น
7.2 จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง
7.3 รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
7.4 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที
7.5 ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลสำหรับการรับประกันซึ่งต้องเก็บอย่างน้อย 10 ปีหลังจากการจัดส่งสินค้าประเภทที่นอน
8.2 เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

9. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท ที่นอนยูคอมฟอร์ท จำกัดมีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานควบคุมกฎเกณฑ์ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานใดหรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง หากบริษัท ที่นอนยูคอมฟอร์ท จำกัด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำหรือการจัดการ ไม่ว่าสมัครใจหรือจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกับคำสั่งหรือการสอบสวน และ/หรือการร้องขอโดยหน่วยงานดังกล่าว โดยสิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ และ/หรือสละสิทธิของท่านในการดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท ที่นอนยูคอมฟอร์ท จำกัด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังกล่าว

10. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่น เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับเราทางธุรกิจ พ่อค้า หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่นดังกล่าว ขอแนะนำท่านให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร

11. การเปลี่ยนนโยบายของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนนโยบายเมื่อใดก็ได้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

12. มีคำถาม ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้อง โปรดติดต่อเรา

12.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดอ้างถึงรายการคำถามที่พบบ่อยในการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
12.2 หากคุณมีคำร้องเรียนหรือ ข้อข้องใจ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเกี่ยวกับวิธีที่เรา ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้คุณติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของคุณ

ส่งจดหมายที่อยู่ : 324 หมู่ 9 บ้านคลองร่วมพัฒนา  ตำบลลาดตะเคียด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
เบอร์โทร : 093-429-4665
ทางอีเมล : ucomfort_mattress@hotmail.com