เตียงเหล็ก รุ่น Lotus ราคา ขนาด 3.5 ฟุต สีเขียว

  • เตียงเหล็กโลตัส ขนาดมาตรฐาน 3.5 ฟุต (สามฟุตครึ่ง) : กว้าง 3.5 ฟุต x ยาว 200 ซม. x หัวเตียงสูง 93 ซม.