Tag Archives: ที่นอนยางสังเคราะห์ PE

ที่นอนยางสังเคราะห์ PE

โพลีเอทิลีน Polyethylene หรือ PE เป็นแผ่นกันความร้อนชนิดเซลล์ปิด ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน Polyethylene ผ่านกระบวนการผลิตด้วย เทคโนโลยีทันสมัย ในการประสาน Metalized Film เข้ากับฉนวนโพลีเอทธีลินโฟม ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำด้วยระบบ Dry Laminate แล้วนำวัตถุดิบตัวนี้ขึ้สู่ขั้นตอนการผลิตเป็นที่นอนออกมาให้ทุกคนเห็นอยู่ทุกวันนี้